Údolím Ohře

do Karlových Varů

Čtvrtá nejdelší řeka na našem území pramení v Bavorsku v přírodní rezervaci Smrčiny. Protéká historickou částí města Cheb a chebskou pánví pokračuje v meandrech až do Kynšperka nad Ohří. Ohře obtéká obloukem hrad Loket a vtéká do CHKO Slavkovský les.

Dále směřuje do soutěsky Svatošských skal, Karlových Varů až na hranici Doupovských hor. Následně teče přes bývalé lázně Kyselka do Klášterce nad Ohří a Kadaň. Řeka se klikatí krajinou Českého středohoří, protéká Žatcem, Louny, Libochovicemi a kolem Terezína do Litoměřic, kde se vlévá levostranným přítokem do Labe. Vodácky nejvyhledávanější úsek řeky je z Lokte do Klášterce nad Ohří, který lze zvládnout za 2 – 3 dny.

Kolem řeky z Chebu po Kadaň vznikla Vodácká stezka, která informuje vodáky o řece, kulturních památkách i o možnostech ubytování, protože Ohře protéká řadou chráněných území, kde je volné táboření zakázáno.Doporučujeme: Dvoudenní plavbu Kynšperk nad Ohří – Karlovy Vary zvládnou určitě i začínající vodáci. Z Kynšperka Ohře vesele proudí mezi lesy a loukami, obtížnost peřejek a proudu nepřesáhne WW I.

Otevřené koryto řeky nabízí zajímavé pohledy do hlubokých lesů, po cestě je možné zakotvit u několika kempů. Pod Sokolovem začíná nejzajímavější úsek řeky. Ohře tu obtéká obloukem hrad Loket a vtéká do CHKO Slavkovský les. Poměrně rychle se dostává do soutěsky Svatošských skal a krátce na to do Karlových Varů. Jedinou nevýhodou řeky se staly nesjízdné a nebezpečné jezy, které je lepší přenést. Zejména to platí o jezech: Kynšperk nad Ohří, Černý mlýn, Tuhnice v Karlových Varech (jeden z nejnebezpečnějších jezů u v Čechách) a Radošov.

 


 

Hrad Loket

Staré stavby ožívají díky svým návštěvníkům a obyvatelům. Jinak tomu není ani u královského hradu Loket, který tvoří dominantu regionu již více než 850 let a od svého založení se v něm odehrávaly životní osudy královských rodin. Hrad stojí na okrouhlém skalním žulovém útesu a pod ním leží město a obtéká ho řeka Ohře. Malebné městečko Loket s hradem najdete devět kilometrů na jihozápad od města Karlovy Vary. Vypíná se nad levým břehem Ohře a původní podhradní osada se stala už ve 13. století městem. S Loktem je svázán osud mnohým známých osobností. Mezi ně pochopitelně patří příslušníci královských rodin – Eliška Přemyslovna, Jan Lucemburský a Karel IV.

 

Město s hradem tvoří jeden celek a název vznikl díky poloze nad ohybem (loktem) řeky Ohře. Během několika staletí jste se mohli setkat s mnohými jeho názvy – Locket, Ellbogen, Elrnbogen a latinský název Cubutus – s ním se setkáte i v současnosti. Jisté je, že se vždy pojil s jeho polohou v ohbí.

 

Během léta můžete hrad navštívit během Rudolfinských slavností. Připraveno je ale mnoho jiných společenských a kulturních akcí a setkání. Za druhou vstupní branou zahlédnete torzo jednoramenného kříže. Kdysi stál nad Cínovým potokem, kde byl roku 1639 zavražděn starosta města Karlovy Vary. Další kříž – gotický byl původně součástí opěrné zdi kostela sv. Jana. V okolí křížů leží koule do katapultu z dob třicetileté války a obléhání švédským vojskem.

 

Během prohlídky hradu se dozvíte o minulosti hradu, města a okolí. Například uvnitř zajdete do sálu s freskami ze začátku 15. století. Na nich je zobrazen pohled za hradby do zahrady, kde rostou ovocné stromy, květiny a poletuje ptactvo. Křídlo při věži odhalí výstavu chladných – tyčových zbraní, plátové zbroje, horského děla a a umělecky zdobené palné zbraně. Ale to není vše! Podíváte se do vězeňských kobek a na strašidla. Neunikne vám ani drak sídlící v hradní věži.

 


 

Rozhledna Krásenský vrch

Krásenská rozhledna se nachází na Krásenském vrchu v nadmořské výšce 777 m nedaleko města Horní Slavkov, nad obcí Krásno.

Rozhledna je jednou z nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Důvodem je neobvyklý tvar, kdy po obvodu se jako spirála vine vnější schodiště. Základna věze je 11 m široká, vyhlídková terasa je ve výšce 25 m a má v průměru již jen 3 m. Na vyhlídkovou plošinu vede 120 schodů. Po zdolání schodů se otevře kruhový výhled. Na severu jsou vidět Krušné hory (Blatenský vrch s rozhlednou, Plečivec s rozhlednou, Klínovec s rozhlednou a vysílačem), severovýchodě – Doupovské vrchy, východě a jihu - Tepelská vrchovina, západě - nejvyšší vrchy Slavkovského lesa Lesný a Lysina.

Tato kuriózní rozhledna vznikla na základě návrhu sochaře W. Russe a architekt Fritz Hoffmann, který se údajně nechal inspirovat legendární babylónskou věží. Obec Krásno využila projekt pro nouzové práce, kdy v době hospodářské krize v letech 1933-35 stavba zajistila práci místním nezaměstnaným. Stavba měla pozvednout cizinecký ruch v blízkosti lázeňských měst Karlovy Vary a Mariánské Lázně. V roce 1997 byla rozhledna rekonstruována.

Rozhledna je volně přístupná a nejlépe se k ní dostanete z Krásna po žlutě značené turistické cestě.

 

 


 

Přírodní koupaliště Michal u Sokolova

Koupaliště Michal je situované do prostor bývalého hnědouhelného dolu. Koupaliště představuje moderní vodní areál s mnoha atrakcemi. Na návštěvníky čekají zajímavé atrakce pro děti i dospělé s obřím tobogánem, sportovní možnosti, skvělé zázemí i s občerstvením. Kvůli 500 m dlouhé pískové pláži se koupališti říká Sokolovské moře. Pro děti y jsou k dispozici dětská brouzdaliště, skákací hrad, dětská hřiště s prolézačkami a skluzavkami. Nejatraktivnějším místem areálu je 190 metrů dlouhý tobogán společně se 117 metrů dlouhou trojskuzavkou. Jedná se o nejdelší tuzemské atrakce svého druhu. Vyzkoušet můžete také velkou vodní trampolínu či šlapadla. Koho neunaví vodní kratochvíle může využít 3 beach-volejbalová hřiště, tenisový kurt s umělým povrchem, minigolf, kuželky, ruské kuželky nebo stolní tenis.